poniedziałek, 27 lipca 2015

1. Wstęp / Introduction

Witajcie, moi najsłodsi!Hello, the sweetest ones!

Po licznych podróżach, jakie odbyłam w przeciągu ostatnich dwóch lat oraz szczerym zainteresowaniu moich znajomych szczodrze obdarowywanych pocztówkami z każdego kraju, który odwiedziłam, zdecydowałam się - zobaczymy, czy w tym postanowieniu wytrwam - założyć podróżniczego bloga. Najlepszą ku temu okazją jest, zdaje się, duża zmiana, jaka zaszła w moim życiu w ostatnim czasie - postanowiłam się usamodzielnić i spełnić marzenie o zamieszkaniu w jednym z najurokliwszych miast, jakie kiedykolwiek w życiu widziałam, Lizbonie. W tym celu zorganizowałam sobie dwumiesięczny erasmusowy staż w portugalskiej organizacji non-profit REDE i już 9 lipca 2015 wylądowałam w stolicy Portugalii.

Dlaczego zdecydowałam się założyć tego bloga? Trochę po to, aby dostarczyć moim najbliższym regularnych informacji o tym, co robię, czym się zajmuję, jakie ciekawe i piękne rzeczy widzę w szerokim świecie. Trochę także po to, by stworzyć miejsce w internecie, gdzie pasjonaci (tanich) podróży czy po prostu ciekawi życia, które "gdzie indziej" toczy się trochę inaczej, mogli znaleźć przydatne informacje i podpowiedzi, które pomogłyby im odkryć pewien kawałeczek świata - w moim przypadku będzie to głównie Portugalia, kraina za którą tęskniłam od mojej ostatniej podróży w styczniu 2014 roku i którą pragnę poznać i opisać. Nie jestem jednak żadną profesjonalną i "fachową" podróżniczką i nie potrafiłabym dostarczyć żadnych książkowych czy przewodnikowych danych na temat odwiedzanych miejsc. Rzetelne "przygotowanie się" przed podróżą pojawia się u mnie coraz rzadziej, a zwiedzanie jest coraz częściej przypadkowe i niezorganizowane. Wcale nie oznacza to jednak podróżniczej klapy! Przy odrobinie szczęścia, otwartości i radosnej ignorancji (YOLO!) nieoczekiwanie można poznać wspaniałych, pomocnych ludzi, odkryć przepiękne miejsca i przeżyć niezapomniane przygody. 

Cóż, pozostaje mi tylko życzyć sobie najpiękniejszych chwil na krańcu Europy i lekkiego pióra :) 

Buziaki!
After numerous travels which I carried out during the last two years and a sincere interest of my friends swamped with postcards from every country I have visited I decided - and let's see if I am persistent in my resolution - to create a traveller's blog. The best occasion to do this was the enormous change which occurred recently in my life - I made a decision to become independent and fulfil my dream of living in one of the most charming cities that I have ever visited, Lisbon. In order to achieve this, I arranged a two-month ERASMUS internship in a Portuguese NGO called "REDE" and already on 9th July 2015 I arrived in the capital of Portugal. 

Why did I decide to make this blog? One of the reasons is the will to provide my nearest and dearest with some regular information about what I do and about the interesting and beautiful things I see in this great world. Apart from that, I aimed to create space in the Internet where the enthusiasts of (cheap) travelling and people curious about the different life of "somewhere else" could find some useful tips and advice, helpful in the process of discovering a part of the world - in this case it will be mainly Portugal, the land that I have been dreaming of since my last trip in January 2014 and which I long to explore and describe. I am not a professional traveller and I couldn't bring you any competent, travel-guide data about the visited places. A real, theoretic preparation before my trips is a rare thing, my journeys are more and more often random and disorganised. It doesn't sentence me though to a traveller's flop! With a bit of luck, openness and joyful ignorance (YOLO!) you can unexpectedly meet wonderful, helpful people, discover marvellous places and experience unforgettable adventures. 

Well, I can just wish myself the most incredible moments spent at the edge of Europe and the ease of writing :) 

Kisses!