piątek, 11 grudnia 2015

13. Weekend pośrodku Atlantyku - cz. 1, bardzo deszczowy zachód. / Weekend in the middle of the Atlantic - part 1, rainy, rainy west.

„A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź…” – nie wiadomo, które dokładnie wyspy miał na myśli Konstanty Ildefons Gałczyński w swoim poruszającym wierszu. Faktem pozostaje jednak, że prośbę tę spełnił w sobotni poranek, 14 listopada 2015 roku, samolot Boeing 737-800 pod banderą nieocenionych dla spłukanych podróżników linii lotniczych RyanAir, który za niecałe 15 euro przetransportował mnie i Asię z Lizbony do Ponta Delgada, największego miasta największej wyspy z archipelagu Azory, czyli São Miguel. „And you to the happy Islands take me...” – it is not obvious which islands did Konstalnty Ildefons Galczynski, polish poet, had in mind in his moving poem. The fact is, though, that the request has been fulfilled on Saturday morning, the 14th of November 2015, by a plane Boeing 737-800 flying under the invaluable for broke travellers RyanAir airlines, which for a mere 15 euro took Asia and me from Lisbon to Ponta Delgada, the biggest city of the biggest island of the Azores archipelago, that is São Miguel.